Kurdi
Türkce
Deutsch
;

Em Dixwazin Halim Bilen Yok Dostlar MEDINAMIN TEBERIKE AŞKINDİVANESİ
   
NABÎ NABÎ BIJAREYEN BARAN MIRÊ KEVOKAN CIGERA Mİ YARO EZ NîVANİM
Hêvîya Çîyan